KANSANUSKON PÄIVÄ KIINNOSTI YLEISÖÄ
 

Pohjoisen Etnografian Seuran järjestämä ensimmäinen Kansanuskon päivä Tampereen Vapriikissa lauantaina 24.4.2010 keräsi salin täydeltä kiinnostuneita kuulijoita. Tilaisuudessa seurattiin pohjoiseen ja pohjoisuuteen liittyviä asiantuntijaesitelmiä. Tällä kertaa tarkastelussa oli perinteinen kansanusko.


Tämän vuoden Kansanuskon päivän aihepiiri liikkui Suomen ja sukukansojen traditioista Pohjois-Amerikan intiaanikulttuureihin. PES:n kunniapuheenjohtaja, emeritusprofessori Juha Pentikäinen avasi tapahtuman kertomalla  vuonna 1970 kuolleen luku- ja kirjoitustaidottoman vienalaissyntyisen Marina Takalon vaiherikkaasta elämästä. FL Riku Hämäläinen kertomalla Pohjois-Amerikan intiaanien henkilökohtaisista pyhistä esineistä ja niiden taustoista, minkä jälkeen dos. Jarkko Niemi puolestaan puhui nenenetsien hemkilökohtaisista lauluista.Vapriikin auditorio täyttyi kuulijoista ja yleisö osallistui esittämällä puhujille teräviä ja aihetta syventäviä kysymyksiä.


MA Vesa Matteo Piludu keskittyi esityksessään karhuun ja suomalaisten rituaaliseen karhunmetsästykseen. Päivän toisessa rupeamassa dos. Risto Pulkkinen avasi
yleisölle ilmaisun "mennä perse edellä puuhun" kertomalla agraarisen yhteiskunnan
maagisista menettelyistä. Lopuksi FM Pia Kyyrö-Harju ja dos. Lassi Saressalo kertoivat saamelaisista traditioista. Kyyrö-Harjun tarkastelussa oli pohjoinen noita- ja tietäjäperinne, Saressalo puolestaan kertoi saamelaisten staalon kulttuurihistoriasta ja tulkinnoista.Riku Hämäläinen, Juha Pentikäinen ja Pia Kyyrö-Harju kuuntelevat tarkaavaisina.


Esitykset tulevat kirjallisessa muodossa seuran kotisivuille lähitulevaisuudessa.

Pohjoisen Etnografian Seura tekee Kansanuskon päivästä vuosittain järjestettävän
tapahtuman. Päivä rakennetaan vaihtuvan teeman ympärille ja esitelmöitsijöiksi kutsutaan alan parhaita asiantuntijoita. Jatkossa aihepiiriä laajennetaan nykykansanuskon suuntaan.

Iltatilaisuudessa Anastasia Lapsui kertoi mm. nenetsien luonnonlääkinnästä. Kuulijat saivat maistaa koivun pahkasta tehtyä juomaa, jonka sanotaan toimivan ainakin syöpää vastaan. Markku Lehmuskallio oli mukana koemaistamassa.