Seuraan liittyminen
 
Pohjoisen Etnografia seuran (PES) jäseneksi voidaan ottaa henkilö, joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja säännöt ja joka tutkimuksillaan, opinnoillaan tai muulla toiminnallaan on osoittanut pätevyyttä tai kiinnostusta etnografiaan. Seuran hallitus hyväksyy uuden jäsenen hakemuksen perusteella.

Seuran jäseneksi voidaan myös kutsua henkilöitä Suomesta ja Suomen ulkopuolelta. Jäsenistä pidetään erityistä jäsenrekisteriä. Jäsenehdoista ja eri jäsentyypeistä kerrotaan tarkemmin seuran säännöissä kohdissa 5§ ja 6§.

Jäsenmaksu

Vuonna 2016 maksu on kaikilta maksavilta jäseniltä 10 €. Jäsenmaksun suuruudesta päättää seuran vuosikokous.

Jäsenmaksu maksetaan seuran tilille: OP FI84 5789 2320 0440 78

Jäsenhakemuksen voi lähettää verkkolomakkeen kautta tai sähköpostilla seuran sihteerille osoitteeseen annamirjam.partanen(at)gmail.com

Yhteystietojen muutoksista voi ilmoittaa verkkolomakkeen kautta tai sähköpostilla seuran sihteerille osoitteeseen anna.partanen(at)helsinki.fi

Seuran sähköpostilistalle voi ilmoittautua lähettämällä sähköpostia seuran sihteerille osoitteeseen anna.partanen(at)helsinki.fi